Een overzicht van onze projecten

NewFoss is continu op zoek naar duurzame toepassingen voor de producten die we maken met ons unieke proces. Samen met andere bedrijven en samenwerkingspartners investeren we veel in nieuwe applicaties met een grote positieve impact op het milieu, zodat niet alleen wij, maar ook de volgende generaties kunnen blijven genieten van onze prachtige planeet. Hieronder vindt u een overzicht van ontwikkel projecten waarin NewFoss samenwerkt.

Interreg Grasgoed

Samen met verschillende partijen in Nederland en Vlaanderen worden toepassingen ontwikkeld op basis van maaisel. NewFoss richt zich voornamelijk op ontwikkeling van de grasketen richting isolatiemateriaal en papier & karton. Zie ook de Grasgoed website, een uitgebreidere samenvatting van het project op de NewFoss website en het Grasgoed filmpje hiernaast.

Dit project wordt ondersteund door een Interreg Vlaanderen-Nederland subsidie en een bijdrage vanuit de provincie Noord-Brabant. 

Interreg BIVAC

Duitse en Nederlandse partijen werken aan winning van hoogwaardige inhoudsstoffen uit diverse land- en tuinbouwgewassen. NewFoss richt zich in dit project met name op suikerbieten en loof van peulvruchten. Zie ook de Interreg BIVAC website.

Dit project ondersteund door een Interreg Duitsland-Nederland subsidie.

BioTreat Center – OP Zuid

Vijf innovatieve duurzame ondernemers hebben het Bio Treat Center in Venlo opgericht. Een centrum waar kansrijke biobased innovaties echt de kans krijgen om ontwikkeld te worden. Van pilot naar commercieel. NewFoss ontwikkelt vanuit het BTC haar stevia traject. Zie ook de website van het BioTreatCenter.

Dit project wordt ondersteund door een OP Zuid subsidie en provincie Limburg.

Grassbloxxx

Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Amsterdam, Provincie Noord Holland, Waterschap Zuiderzeeland en NewFoss zijn in april 2018 een consortium gestart om een biomassaketen te realiseren op basis van regionaal beschikbaar maaisel. Het is de bedoeling om 50.000 en uiteindelijk zelfs 100.000 ton gras en andere biomassa per jaar om te zetten in isolatieplaten en andere vezelproducten. Dit sluit erg goed aan bij de doelen die Amsterdam heeft m.b.t. de bouw van een groot aantal woningen en de groeiende wens/eis voor duurzame bouw.

Een flyer over dit Grassbloxxx project vind u hier.

Dit project is mede tot stand gekomen door de Amsterdam Economic Board.

Grass2grit

Provincie Noord Holland heeft het initiatief genomen om te onderzoeken of er op een economisch rendabele manier strooizout te winnen is uit grassap. Ook wordt gekeken naar de verwerking van de vezels tot producten als wegmeubilair en isolatieplaten. Hiervoor heeft het medio 2018 een grote EU Life subsidie ontvangen met haar partners. NewFoss levert aan dit project vezels, grassappen, kennis en mogelijk apparatuur.

Voor meer info zie de website van grass2grit.

Van Berm tot Bladzijde

Een groot aantal partijen in Oost Nederland hebben in 2016 een consortium opgericht voor de realisatie van een biomassaketen van bermgras tot papier & karton. Inmiddels zijn meer dan 20 partners aangesloten zoals provincies Gelderland en Overijssel, gemeenten, waterschappen, papierfabrieken, composteerders en technologieleveranciers onder de regie van de Biomassa-Alliantie. Hier vind u ook een samenvatting van dit project.

Ecopalo

CNC grondstoffen, Heereco, Natuurmonumenten en NewFoss onderzoeken binnen dit project de grootschalige vervanging van veen door NewFoss vezel bij de teelt van champignons. Dit project wordt ondersteund door een POP3 subsidie. Meer informatie vind u hier.

RAAK verwaarding sapstromen

Hogeschool Arnhem Nijmegen – HAN – onderzoekt voor en met 5 bedrijven de mogelijke toepassingen van sapstromen uit verschillende biomassastromen. Hierin wordt onder meer gezocht naar productie van bioplastics, humuszuren en meststoffen uit het NewFoss grassap. 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een RAAK subsidie.

MIT R&D hoogwaardige meststof

Het NewFoss grassap bevat uitstekende natuurlijke componenten voor de samenstelling van een hoogwaardige meststof voor precisie bemesting. Biota, Ruigrok en NewFoss ontwikkelen samen een proces om N en P meststoffen te maken uit dit grassap.

Dit project is december 2018 gestart en wordt ondersteund door een MIT R&D subsidie.

ECOFIPS

NewFoss heeft subsidie ontvangen vanuit het Europese Unie’s Horizon 2020 onderzoek en innovatie programma onder subsidieovereenkomst nummer 877565. Meer informatie is hier te vinden.

BeeGreen: graseierdoosje

Binnen dit project hebben Huhtamaki, Staatsbosbeheer en NewFoss het graseierdoosje ontwikkeld. Een stevig doosje van molded fibre met 50% NewFoss grasvezel (NFF-Pulp). Dit project is afgerond in 2017, maar de ontwikkeling met Huhtamaki loopt natuurlijk door.

Meer informatie vindt u hier.