NewFoss, een groene toekomst voor ons allen

Grote hoeveelheden biomassa zoals gras en agrarische reststromen worden wereldwijd dagelijks verbrand of verrotten langzaam op het veld. Met als gevolg CO2 emissies, vergroten van het broeikaseffect en opwarming van onze mooie aarde. Dit moet en kan anders.

NewFoss heeft een bioraffinage proces ontwikkeld waarbij deze biomassa niet verloren gaat, maar wordt omgezet in hoogwaardige producten. Het plantmateriaal blijft zijn functie behouden in duurzame vezelmaterialen, bijvoorbeeld in de bouw of papier en karton. Er komt geen CO2 meer in de atmosfeer. 100% van de biomassa wordt gebruikt en niets gaat verloren. Met als gevolg een sterk verbeterde product LCA en geen of in sommige gevallen zelfs negatieve CO2 footprint.

Voor de doorontwikkeling van dit concept is eind 2015 een full scale proeffabriek gerealiseerd in Uden. Van hieruit kan tot 10 ton vezelmateriaal per dag geproduceerd en geleverd worden. De volgende stap is om in 2019 een 24/7 installatie te ontwikkelen met een jaarlijkse productiecapaciteit van 11.000 ton vezels per jaar, samen met één van onze partners in Nederland of België.

NewFoss wil op deze wijze een bijdrage leveren aan de enorme uitdaging waar we wereldwijd voor staan om de opwarming van de aarde terug te dringen en een werkelijk duurzame toekomst te realiseren.

Vanuit het bioraffinage proces levert NewFoss klantspecifieke lignocellulose vezels die geschikt zijn als duurzame biobased grondstof voor een scala aan producten.

Het NewFoss bioraffinage proces is ook geschikt voor raffinage van verschillende gewassen. Hierbij ligt de focus op het winnen van hoogwaardige inhoudstoffen. De volgende toepassingen zijn nog in ontwikkeling, maar de commercialisatie van stevia zoetstof is al dichtbij.

Sorghum

Suikerbieten