NewFoss

Biobased grondstoffen voor een duurzame toekomst

Grote hoeveelheden biomassa zoals gras en agrarische reststromen worden wereldwijd dagelijks verbrand of verrotten langzaam op het veld. Met als gevolg CO2 emissies, vergroten van het broeikaseffect en opwarming van onze mooie aarde.

NewFoss heeft een bioraffinage proces ontwikkeld waarbij deze biomassa niet verloren gaat, maar wordt omgezet in hoogwaardige producten. Het plantmateriaal blijft zijn functie behouden in duurzame materialen, bijvoorbeeld in de bouw of papier en karton. Er komt geen CO2 meer in de atmosfeer. 100% van de biomassa wordt gebruikt en niets gaat verloren.

Voor de doorontwikkeling van dit concept is eind 2015 een full scale proeffabriek gerealiseerd in Uden. Van hieruit kan tot 10 ton vezelmateriaal per dag geproduceerd en geleverd worden. De volgende stap is om in 2019 een 24/7 installatie te ontwikkelen met een jaarlijkse productiecapaciteit van 11.000 ton vezels per jaar, samen met één van onze partners in Nederland of België.

NewFoss wil op deze wijze een bijdrage leveren aan de enorme uitdaging waar we wereldwijd voor staan om de opwarming van de aarde terug te dringen en een werkelijk duurzame toekomst te realiseren.

Raffinage van gewassen

Het NewFoss bioraffinage proces is ook geschikt voor raffinage van verschillende gewassen. Hierbij ligt de focus op het winnen van hoogwaardige inhoudstoffen. Deze toepassingen zijn nog in ontwikkeling.

Stevia

Sorghum

Suikerbieten

Mestkorrels