Waarom

Grote hoeveelheden biomassa en agrarische reststromen worden wereldwijd dagelijks verbrand of verrotten langzaam op het veld. Met als gevolg enorme CO2 emissies, vergroten van het broeikaseffect en opwarming van onze mooie aarde. Composteren en vergisten zijn een stap in de goede richting, maar ook dat leidt nog steeds tot dezelfde CO2 emissies. Dit moet en kan anders.

Bij NewFoss vinden we dat materiaal zoals biomassa niet moet worden afgebroken, maar zoveel mogelijk moet worden hergebruikt in zo hoogwaardig mogelijke producten. Hierbij wordt de CO2 – of eigenlijk de koolstof – vastgelegd in materialen en leidt dit niet tot emissies.

Dit is wat NewFoss doet. Het gepatenteerde bioraffinage proces behandeld organische reststromen tot halffabrikaten zodat ze kunnen dienen als grondstoffen voor diverse industrieën. Dit doen we nu nog voornamelijk met gras dat als reststroom wordt gezien en niet de voedingsketen in gaat. Denk daarbij aan gras uit natuurgebieden, langs wegen en van dijken. Dit gras heeft tijdens de groei CO2 uit de lucht gehaald en omgezet in plantmateriaal en zuurstof. Wij zorgen ervoor dat dit vezelige plantmateriaal niet meer wordt omgezet in CO2, maar in een product als papier of bouwmateriaal nog vele jaren zijn natuurlijke functie behoudt. We onttrekken zo dus zelfs CO2 uit de atmosfeer!

NewFoss wil op deze wijze een daadwerkelijke bijdrage leveren aan de enorme uitdaging waar we wereldwijd voor staan om de opwarming van de aarde terug te dringen en een werkelijk duurzame toekomst te realiseren. Wij geloven dat dit alleen kan door grootschalige processen met impact te ontwikkelen met partners in de keten van grondstof tot product. NewFoss staat daarmee aan de basis van een nieuwe circulaire en biobased economie.

NewFoss: Een groene toekomst voor ons allen!