Biologische meststoffen uit grassap

Tijdens het NewFoss raffinage proces worden uit grasachtige reststromen de inhoudsstoffen afgescheiden uit het lignocellulose skelet van de plant. Zo ontstaat naast een inerte lignocellulose vezel een sapstroom rijk aan waardevolle nutriënten geschikt als hoogwaardige meststof.

NewFoss organische en minerale grondstoffen voor biologische meststoffen zijn van 100% plantaardige oorsprong. De natuureigen ingrediënten, als mineralen, sporenelementen, humuszuren e.d., die door het bodemleven worden omgezet tot opneembare voeding voor de plant verrijken het bodemleven. Het bodemleven is daarom een belangrijke schakel tussen de bodem en de plant.

Wij kunnen indien gewenst de nutriënten scheiden in een organische en minerale sapconcentraat.

Een natuurlijke plantaardige NewFoss meststof gewonnen uit organisch restmateriaal, die weer gebruikt wordt voor bemesting in de landbouw. Een goede stap in de richting van duurzame landbouw.