Papier en karton: NFF-Pulp

NewFoss werkt intensief samen met verschillende producenten van papier, karton en ‘molded fibre’ waar onder meer eierdoosjes van gemaakt worden.

Grasdoosjes

De GreeNest molded fiber eierdoosjes zijn de eerste grote toepassing van de NewFoss vezels in een commerciële toepassing. Ontwikkeld samen met Huhtamaki, een wereldspeler in de voeding verpakkingen.
Waar de vraag naar de verpakkingsproducten van Huhtamaki groeit, staat de toevoer van de grondstof onder druk. Door digitalisering van de communicatie en de dalende oplagen van kranten en tijdschriften is er steeds minder oud papier. Om dat probleem het hoofd te bieden ontwikkelde Huhtamaki, samen met NewFoss eierdoosjes gemaakt met 50% grasvezel.

NewFoss verwerkt natuurgras, aangeleverd door Staatsbosbeheer, tot de lignocellulose NewFoss Fiber – NFF-Pulp. Deze biobased grondstof wordt bij Huhtamaki verder verwerkt tot pulp voor de productie van molded-fiber. De verpakking biedt hetzelfde beschermingsniveau als de andere eierverpakkingen van Huhtamaki en is volledig recyclebaar, net als oud papier. De innovatieve eierdoosjes liggen in de schappen van de grote supermarkten in Nederland (o.a. Albert Heijn en Jumbo), Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Zwitserland en zelfs op enkele plekken in New York en Australië. Een filmpje van de ontwikkeling van het grasdoosje vindt u hier.

Papier en karton

Papier en karton maken waaraan een op gras gebaseerde vezel is toegevoegd is inmiddels bewezen en gebeurt op verschillende plaatsen op kleine schaal in niche toepassingen.
Om impact te hebben is grootschalige vervanging van houtvezel nodig, terwijl de producteigenschappen goed blijven en kosten niet of nauwelijks toenemen. Daarom is NewFoss is al enkele jaren samen met de papierindustrie in Nederland, Duitsland en België bezig om een grootschalige economisch rendabele toepassing te ontwikkelen.
En dit is gelukt. Samen met Parenco (nu Smurfit Kappa Parenco) hebben we onze NFF-Pulp succesvol tot 10% bijgemengd bij de kartonproductie op PM2 als vervanging van oud papier. Een wereldprimeur! Zie hier een artikel in ‘Agro & Chemie’ waarin voormalig Parenco directeur Raymond Jolink vertelt over deze ontwikkeling.

Inmiddels heeft NewFoss in samenwerking met Universiteit Wageningen de kwaliteit van de NewFoss vezel voor deze sector op verschillende punten verbeterd. Zo heeft de vezel een betere lengteverdeling en kan desgewenst de vezel een grotere sterkte krijgen. Zo ontstaat een vezel die niet alleen aan de duurzaamheid maar ook aan de kwaliteit van het papier bijdraagt.