Het Proces

NewFoss Proeffabriek
NewFoss staat voor 100% nuttig gebruik van biomassa (rest)stromen: het NewFoss proces zet 100% van niet houtachtige biomassa om in herbruikbare waardevolle en duurzame producten.

Voor de commerciële productie van lignocellulose vezels voor met name de karton- en verpakkingsindustrie, heeft NewFoss een eerste full scale proef installatie gebouwd in Uden. Deze installatie heeft een productiecapaciteit van 1000 kg/uur vezels (droge stof basis). Vanuit deze fabriek is Huhtamaki sinds januari 2016 beleverd voor haar GreeNest eierdoosjes. Daarnaast zijn en worden er grote testbatches geproduceerd voor andere toepassingen zoals karton (Parenco), substraat (CNC en BVB) en isolatiematten (Gramitherm, Natuurmonumenten). Alles op basis van gras en reststromen uit land- en tuinbouw.

NewFoss Bioraffinage Proces
Het gepatenteerde NewFoss bioraffinageproces zet niet-houtige biomassa om in twee waardevolle productstromen: een inerte lignocellulose vezel – NFF – en een waterige sapstroom met inhoudsstoffen, het grassap. Dit milde biologische extractieproces maakt gebruik van de van nature op de biomassa aanwezige microbiologie en gebruikt geen chemicaliën of andere toevoegingen. Puur natuur dus. NewFoss versnelt en controleert alleen het natuurlijke proces.

Het NewFoss proces bestaat uit vier stappen

biomassa-reststroom

(1) Wassen van de biomassa reststroom om deze te ontdoen van verontreinigingen zoals zand en stenen
(2) Biologisch openen van de celwanden (permeabel maken)
(3) Spoelen van de geopende cellen om de aanwezige componenten te separeren
(4) Opwerken van de lignocellulose vezel naar de specifieke wens van de klant

Duurzaam circulair proces

Het NewFoss proces levert niet alleen natuurlijke grondstoffen uit reststromen, maar is ook duurzaam van zichzelf. Het grassap wat vrijkomt bij de productie van de lignocellulose vezels is rijk aan makkelijk omzetbare organische componenten. Wanneer deze stroom anaeroob biologisch wordt vergist tot biogas, levert dit voldoende energie om te voorzien in alle energiebehoefte van de fabriek. Dus geen netto uitstoot van CO2! En er blijft zelfs nog wat energie over voor energiegebruikers vlakbij zoals huizen of kantoren.

Ook het gebruikte proceswater wordt volledig gezuiverd en hergebruikt.  Zowel voor biomassa, water als energie dus een 100% circulair proces! Klaar voor de eisen van morgen.

Ketensamenwerking
Voor de verwerking van gras tot vezelproduct, werkt NewFoss samen met partners uit de gehele keten; van maaien en inzameling (Waterweg en Zeekanaal, Natuurpunt, Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten, loonwerkers, composteerders, provincies, gemeenten en waterschappen) tot producenten (Huhtamaki, Smurfit Kappa Parenco, CNC Grondstoffen, BVB substrates, aannemers, bouwbedrijven). Samenwerking is essentieel om deze nog volledig nieuwe ketens vorm te geven en iedere schakel op de juiste manier mee te nemen. Daarbij dient rekening gehouden te worden met de verschillende ‘drivers’ van alle partners.

  • Duurzaamheid
  • Kostenbesparing
  • Imago
  • Behoeften van burger en consument
  • Winst
  • Logistieke issues
  • Grondstof schaarste
  • Leveringszekerheid
  • Kwaliteit

Waar voor de een imago en duurzaamheid the belangrijkste drivers zijn, is dat voor de ander leveringszekerheid en logistieke issues. Om deze drivers allemaal bij elkaar te brengen is niet eenvoudig, maar wel een essentieel element voor het slagen van een dergelijke biomassaketen.