Proces

NewFoss staat voor 100% nuttig gebruik van biomassa (rest)stromen: het NewFoss proces zet 100% van niet houtachtige biomassa om in herbruikbare waardevolle en duurzame producten.

Voor de commerciële productie van lignocellulose vezels voor met name de karton- en verpakkingsindustrie, heeft NewFoss een eerste full scale proef installatie gebouwd in Uden. Deze installatie heeft een productiecapaciteit van 1000 kg/uur vezels (droge stof basis). Vanuit deze fabriek is Huhtamaki belevert voor haar grasdoosjes en worden grote proefbatches geproduceerd voor nieuwe klanten en ontwikkelingen. Op basis van gras en reststromen uit land- en tuinbouw.

Het bioraffinageproces

Het gepatenteerde NewFoss bioraffinageproces zet niet-houtige biomassa om in twee waardevolle productstromen: een inerte lignocellulose vezel – NFF – en een waterige sapstroom met inhoudstoffen. Dit milde biologische extractieproces maakt gebruik van de van nature op de biomassa aanwezige microbiologie.

Dit proces is ook duurzaam van zichzelf. 100% van het water wordt gezuiverd en hergebruikt en er is geen netto gebruik van energie door productie van biogas. Dus geen netto uitstoot van CO2!