Onze Producten

NewFoss stelt zich graag op als complete partner. Voor zowel installatie als de verkoop van de Biobased grondstoffen, zoals de lignocellulose vezel, is NewFoss een complete partner voor haar industriële afnemers. Voor de industriële materiaal toepassingen waarbij vezels als grondstof worden toegepast is de NewFoss lignocellulose vezel een prima alternatief.
Een bewezen en commercieel succesvolle toepassing is de productie van lignocellulose vezel uit o.a. natuur- en bermgras. De vezel is schoon gewassen en de cel inhoudstoffen, zoals suikers, eiwitten, mineralen, zijn verwijderd. De schone Biobased NewFoss vezels zijn, door de specifieke eigenschappen, voor vele materiaal industriële toepassingen een prima duurzame grondstof. Toevoer van traditionele grondstoffen als re-cycled oud-papier en houtvezel staan onder druk. De integratie van de NewFoss lignocellulose vezel in het productieproces biedt de oplossing. Bij deze toepassingen gaat het veelal om een hoge toegevoegde waarde en afzetvolumes. Mogelijke toepassingen zijn o.a. papier, karton, spaanplaat, composieten en isolatiemateriaal.

NewFoss staat voor een gigantische mondiale CO2 reductie.

Wereldwijd worden grote hoeveelheden biomassa reststromen verbrand of laagwaardig verwerkt. Door deze vormen van verwerking komt een grote hoeveelheid CO2 rechtstreeks in de atmosfeer. De NewFoss technologie is wereldwijd inzetbaar en is een doorbraak in de verwerking van vele biomassa (rest)stromen met een gigantisch potentieel aan CO2 reductie.

NewFoss werkt intensief samen met Huhtamaki, een wereldspeler in de verpakkings-industrie. Waar de vraag naar de verpakkingsproducten van Huhtamaki groeit, staat de toevoer van de grondstof onder druk. Door digitalisering van de communicatie en de dalende oplagen van kranten en tijdschriften is er steeds minder oud papier. Om dat probleem het hoofd te bieden ontwikkelde Huhtamaki, samen met NewFoss, eierdoosjes gemaakt van grasvezel. NewFoss verwerkt natuurgras, aangeleverd door Staatsbosbeheer, tot een lignocellulose vezel. Deze Biobased grondstof wordt bij Huhtamaki verder verwerkt tot kartonpulp voor de productie van molded-fiber. Als eerste Biobased product produceert Huhtamaki de groene Biobased eierdoosjes, die voor 50% bestaat uit de NewFoss vezel. De verpakking biedt hetzelfde beschermingsniveau als de andere eierverpakkingen van Huhtamaki en is volledig recyclebaar. De innovatieve eierdoosjes liggen in de schappen van de grote supermarkten (o.a. Albert Heijn en Jumbo). In de retail worden de Biobased verpakkingsmaterialen goed ontvangen waardoor de vraag naar NewFoss vezel in de komende jaren sterk zal stijgen. De ‘groene’ grasverpakking past in het op verduurzaming gerichte beleid van Huhtamaki.