Grassbloxxx

Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Amsterdam, Provincie Noord Holland, Waterschap Zuiderzeeland en NewFoss zijn in april 2018 een consortium gestart om een biomassaketen te realiseren op basis van regionaal beschikbaar maaisel. Het is de bedoeling om 50.000 en uiteindelijk zelfs 100.000 ton gras en andere biomassa per jaar om te zetten in isolatieplaten en andere vezelproducten. Dit sluit erg goed aan bij de doelen die Amsterdam heeft m.b.t. de bouw van een groot aantal woningen en de groeiende wens/eis voor duurzame bouw.

Dit project is mede tot stand gekomen door de Amsterdam Economic Board.