Grass2grit

Provincie Noord Holland heeft het initiatief genomen om te onderzoeken of er op een economisch rendabele manier strooizout te winnen is uit grassap. Ook wordt gekeken naar de verwerking van de vezels tot producten als wegmeubilair en isolatieplaten. Hiervoor heeft het medio 2018 een grote EU Life subsidie ontvangen met haar partners. NewFoss levert aan dit project vezels, grassappen, kennis en mogelijk apparatuur.

Voor meer info zie de website van grass2grit.