Interreg BIVAC

Duitse en Nederlandse partijen werken aan winning van hoogwaardige inhoudsstoffen uit diverse land- en tuinbouwgewassen. NewFoss richt zich in dit project met name op suikerbieten en loof van peulvruchten.

Dit project ondersteund door een Interreg Duitsland-Nederland subsidie.