Het Proces

NewFoss Proces
NewFoss re-cycled organisch materiaal, echter realiseert dit veel sneller dan de natuur dat doet. In het NewFoss bio-raffinage proces wordt optimaal gebruik gemaakt van de microbiologie die reeds van nature op de (resten van) planten aanwezig zijn. NewFoss activeert bepaalde stammen van de microbiologie zodat de wanden van de cellen in een paar uur geopend kunnen worden in tegenstelling tot enkele maanden, zoals dit in de natuur plaatsvindt.

NewFoss Installatie
Voor iedere processtap heeft NewFoss bewezen technologie geselecteerd en geschikt gemaakt voor de verwerking van biomassa reststromen. Alle technieken zijn uitvoerig getest en geïntegreerd in een complete installatie om grootschalige verwerking van biomassa mogelijk te maken. Met de pilot installatie is intensief de verwerking van natuur- en bermgras getest. Op basis van de succesvolle resultaten is de eerste NewFoss bio-raffinage installatie gebouwd in Uden. Deze vol continue installatie heeft een geplande verwerkingscapaciteit van 40.000 ton biomassa en produceert 11.000 ton Biobased lignocellulose vezel.

Het NewFoss proces voor de biomassa reststroom verwerking bestaat uit vier stappen

biomassa-reststroom

(1) Wassen van de biomassa reststroom om deze te ontdoen van verontreinigingen die zwaarder zijn dan water, zoals b.v. zand en stenen
(2) Biologisch kraken van celwanden (permeable maken) zodat de intracellulaire componenten vrijkomen
(3) Spoelen van de geopende cellen om de sappen hieruit te verzamelen
(4) Opwerken van de lignocellulose vezel naar de specifieke wens van de klant