1 antwoord
  1. Anna Snedker
    Anna Snedker zegt:

    Vijf partijen in Noord-Holland en Flevoland hebben nu de handen ineengeslagen om een vernieuwende keten op te zetten waarbij groenresten (bermgras, slootmaaisel, etc)  worden verzameld en omgezet naar een hoogwaardig bouwmateriaal: GrassBloxxx. Maaisel wordt zo dus een waardevolle grondstof met een positieve bijdrage aan de CO2 balans en er ontstaat een unieke keten. Het verzamelen van jaarlijks 50.000 ton bermgrassen en ander maaisel dat afkomstig is van een aantal grote terreinbeheerders, zoals Rijkswaterstaat, Waterschappen en Provincies. Het verwerken van deze groen-resten op een locatie in de Amsterdamse haven tot vezels en sappen via een uniek proces dat door het Nederlandse bedrijf NewFoss is ontwikkeld. De vezels worden gebruiken als grondstof voor hoogwaardige bouwproducten.

Reacties zijn gesloten.